- تندیس و لوح واحد نمونه تولیدی صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

- تصاویر مربوط به مراسم اهدای تندیس و لوح


فیلمهای مجموعه

گروه صنعتی آمیکو  ارس خودروشسیب زنی با پیکاپ آسنا توسط محیط بانان محیط زیست


تست پیکاپ آسنا منطقه ایوانکی
 

کمک آمیکو به سیل زدگان در راستای مسئولیتهای اجتماعی فروردین 98